AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.09.2019 u 09:32

Radovi na kanalizacionoj mreži za 06.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Sokolovičkog bataljona, Most spasa, Branilaca Sarajeva, Huseina Đoze, Safeta Zajke, Jošanička i Azići. Sapiranje prokopa vršit će se u ulicama Garaplina i Sumbul česma. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Tekija čikma a šahtova u Azićima.