AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.08.2019 u 18:10

IZVRŠENE POPRAVKE KVAROVA NA NEKOLIKO LOKACIJA

Služba za održavanje mreže i objekata izvodila je radove na opravci kvarova 10 i 12.08.2019 godine. 

Na dvije lokacije u ulici Mihrivode izvršena je opravka kvarova na cjevovodima profila DN 80mm i DN 200mm. Kvar na cjevovodu profila DN 200mm opravljen je u ulici Bajrama Zenunija. Kvar je opravljen ugradnjom reparaturne spojnice. 

U ulici Ibrahima Pečevije opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 100mm, a u ulici Dr. Halid-bega Hrasnice izvedeni su radovi na opravci oštećenog privremenog voda profila DN 50mm.