AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.11.2022 u 15:58

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na polaganju cjevovoda u ulici Ramiza Salčina, te popravke kvarova u ulicama Husrefa Redžića, Omladinska i Avde Hodžića.

 

U ulici Krivoglavci tokom dana urađena je veza DN 100/100, ugradnja hidranta i blindovanje cjevovoda DN 200 mm.

Nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda u ulici Alipašina a položeno je 12 metara cijevi DN 100 mm.

 

U ulici Husinjska, kvarovi su detektovani na tri mjesta, a na jednom je izvršena popravka kvara na glavnoj cijevi DN 300 mm, dok su se u ulici Kenana Demirovića vršili radovi na sanaciji loma cijevi DN 100 mm.

 

U ulici Boguševac izvršena je popravka kvara na priključku a u ulici Cvijetina ugradnja reducir ventila. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.