AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.11.2022 u 15:26

Rezervoar “Vogošća gornja”: Nakon završenih radova bolji uslovi za dolaz vode i punjenje komora

Nakon završenih radova na pražnjenju, čišćenju i pranju desne komore Rezervoara “Vogošća gornja” od strane Službe za proizvodnju i distribuciju vode i stečenih uslova za nastavak daljih radova, Služba za mašinsko održavanje je pristupila potrebnim radovima na dizanju dolaznog cjevovoda DN 350 u ovoj komori.

Danas su izvršeni svi potrebni pripremni radovi, rasjecanje čelične cijevi DN 350 i zavarivački radovi na čeličnom koljenu DN 350.

Ovim radovima se obezbjeđuju bolji uslovi za dolaz vode i punjenje komora R. Vogošća gornja zapremine 3000 m3.