AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.09.2022 u 08:45

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 22.09. 2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na ppravkama kvarova u slijedećim ulicama: Pinje Bajraktara, Muhidina Čomage, Braće Planja, Rosulje, Novopazarska, Donja Jošanica, Kolodvorska, Muhameda efendije Pandže, Reisa Fehima Spahe, Donji Hotonj, Krivoglavci, Nusreta Šišića Dede, Mice Todorović, Bistrički put i Urijan Dedina. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.