AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.09.2022 u 15:41

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, danas su u ulici Mitra Šućura nastavili radove na izradi separatnih priključaka. Ugrađeno je pet metara keramičke cijevi  DN 150 mm, dvije keramičke zavojnice DN 150 /45 i jedno poliestersko sedlo DN 300/150 /45.

 

U ulici Aleksandra Puškina nastavljeni su radovi na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. Tokom dana, položeno je tri metra fekalne i tri metra kišne kanalizacije, te sanirano 12 metara iskopa kanala.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju kanala u ulicama Pećina, Barice, Alipašina, Bulevar Meše Selimovića i Franca Lehara. Čišćenje i pročepljenje slivnika vrši se u ulicama Igmanska, Bulevar Meše Selimovića i Hasana Brkića a ručno čišćenje slivnika u ulicama Šekerova, Terzibašina i Goloderica.