AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.08.2022 u 15:30

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 18.08 .2022.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Mihrivode, Armaganuša, Nusreta Fazlibegovića, Blažujski drum, Izeta Karšića, Sade Hadžić, Safvet bega Bašagića, Iza gaja, Cvijetna, Skendera Kulenovića, Sumbul česma, Safeta Ahmetspahića, Boraca Zlatišta, Berkuša mala, Pećina, Numan paše Ćuprilića, Kobilja glava, Ramiza Gugača i Vidovci. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.