AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.08.2022 u 14:49

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, danas su nastavili radove na izradi separatnog priključka u ulici Rizaha Štetića br.11.  Položeno je osam metara cijevi DN 200 hobas.

 

U ulici Nerkesijina br.5 vrše se radovi na popravci uličnog kanala a u ulici Timurhanova, nakon pregleda kanala, utvrđeno je da nema kvara.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala, te crpanje septičkih jama na najavljenim lokalitetima.