O nama

Menadžment KJKP "ViK" doo Sarajevo

Menadžment preduzeća čine generalni direktor i četiri izvršna direktora za vodovodni sistem, kanalizacioni sistem, tehničke poslove i razvoj, i ekonomske i pravne poslove.

MA Rusmir Salić

V.d. Direktor preduzeća

 

Izvršni direktor za vodovodni sistem

Adnan Šerak, dipl.ing.sabraćaja i komunikacija

Izvršni direktor za kanalizacioni sistem

Izvršni direktor za tehničke poslove i razvoj

Amar Nović, dipl.pravnik

Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove