Centar za potrošače

 

TEHNIČKI USLOVI ZA UGRADNJU VODOMJERA U STANU

 • Vodomjerna garnitura sa pratećom elektronikom mora biti izvedena prema tehničkim uputama KJKP "Vodovoda i Kanalizacije" d.o.o Sarajevo
 • Predvidjeti odgovarajući prostor za smještaj vodomjerne garniture, pri čemu se mora voditi računa da je lokacija vodomjerne garniture tako odabrana da je pristup garnituri dostupan.
 • Vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti propisno označeni sa plombom Instituta za mjeriteljstvo BiH čija, godina mora odgovarati godini ugradnje.
 • Broj vodomjernih garnitura mora odgovarati broju vertikala u zgradi na koje su priključene unutrašnje instalacije u stanu - poslovnom prostoru (broj vodomjernih garnitura koje se mogu ugraditi u stambenu-poslovnu jedinicu je dva)
 • Ako se ugrađuje vodomjer sa HRI senzorom, instalacije slabe struje 2x2x Ø 0,8 mm od vodomjera do MiniPada (uređaja za očitanje- montiran ispred ulaznih vrata na visini 140 – 160 cm).
 • Prateća elektronika (HRI senzor ili Radio modul) moraju omogućiti razmjenu podataka sa centralnom bazom KJKP "Vodovod i Kanalizacija"d.o.o. SarjevoOPĆI USLOVI ZA UGRADNJU VODOMJERA U STANU

 • Da bi se izvršila ugradnja vodomjera neophodno je da primalac usluge podnese pismeni zahtjev za ugradnju vodomjera KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
 • Zahtjev za ugradnju podnosi se u Centru za potrošače na šalteru za "Tehnička pitanja" KJKP "Vodovod i Kanalizacija"d.o.o Sarajevo, u ul. Jaroslava Černija br 8.
 • Sve troškove ugradnje, uključujući i troškove obrade zahtjeva (tehničke usluge KJKP "Vodovod i Kanalizacija"d.o.o Sarajevo), tehničkog prijema i registracije snosi podnosilac zahtjeva
 • Podnosilac zahtjeva mora da prihvati sve tehničke uslove KJKP "Vodovod i Kanalizacija"d.o.o. Sarajevo pod kojima će izvršiti ugradnju vodomjera, uz odgovornosti za eventualnu štetu koja se može prouzrokovati zbog dotrajalih instalacija u zgradi, nemarnosti izvođača i sl.
 • Uz zahtjev dostaviti mišljenje ovlaštenog upravitelja
 • Rješenje o vlasništvu ili stanarskom pravu
 • Ugradnja je moguća ako svi stanari ulaza ugrađuju vodomjer.

 

Sve dodatne informacije, mogu se dobiti kod nadležnih referenata, na broj telefona:
+ 387 33 23 76 55 / lokali: 417 i 418