AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.11.2018 u 02:00

Na Izvorištu „Bačevo“: U TOKU RADOVI NA ZAMJENI PUMPNOG AGREGATA

Služba za mašinsko održavanje vrši demontažu pumpnog agregata i montažu ispravnog zamjenskog pumpnog  agregata MB1  odgovarajućih  nominalnih  parametara ,sa  puštanjem  istog  u  rad, kao  i praćenjem radnih parametara. Ovim aktivnostima, bunar MB1 na Izvorištu “Bačevo” biće stavljen ponovo u funkciju te će time biti obezbijeđen rad svih 15 bunara za pravac pumpanja Rezervoara “Mojmilo”.