AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 27.11.2018 u 02:00

U naselju Krše: POLOŽENO NOVIH 1600 METARA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA

U naselju Krše na području općine Vogošća, izvršena je izgradnja distributivnog cjevovoda profila DN
100   mm dužine  oko  1600  metara.  Također,  u  Rezervoaru  „Jošanica“  je  montirano  hidroflex
postrojenje, koje će preko novoizgrađenog potisnog cjevovoda snabdijevati kompletno naselje Krše.
Dosadašnja situacija u ovom naselju je bila takva, da je samo nekoliko korisnika bilo priključeno na tehnički  ispravan  način  i  to  na  dovodni  cjevovod  profila  DN  200  mm  koji  dolazi  sa Rezervoara
„Kobilja Glava“ do Rezervoara „Jošanica“. Taj način snabdijevanja vodom je stvaralo niz problema,
posebno za one koji živi na kotama višim od 620 metara nadmorske visine.  

Sa  ovim  radovima  je  omogućeno,  da  svi  građani  sa  područja  naselje  Krše  budu  priključeni  na vodovodni sistem, što je od velikog značaja kako za korisnike tako i za vodovod.Svi  izvršeni  radovi  i  ugrađeni  materijali  su  u  skladu  sa  projektnom  dokumentacijom  i  tehničkim uslovima izvođenja. Izvršeno je testiranje položenog cjevovoda na probni pritisak u četiri dionice.

Ostaje  još  da  se  izvrše  radovi  na  priključcima  za  stambene  objekte,  koji  se  nalaze  u  obuhvatu novopoloženog cjevovoda.

Investitor ovih radova je KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Općinom Vogošća i Ministarstvom
komunalne privrede i infrastrukture KS.