AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.11.2018 u 02:00

U ulici Munira Gavrankapetanovića: NA NOVOPOLOŽENI CJEVOVOD PREBAČENO 28 PRIKLJUČAKA

U ulici Munira Gavrankapetanovića:
NA NOVOPOLOŽENI CJEVOVOD PREBAČENO 28 PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata svakodnevno vrši popravku kvarova na vodovodnoj
mreži, prabacivanje, izradu i rekonstrukciju priključaka, sanaciju iskopa, ispiranje cjevovoda.
Današnje aktivnosti su predviđene na 18 lokacija. U okviru hitnih intervencija, u ulici Čekaluša 47 vrši
se popravka kvara na priključku na vodovodnoj mreži. Kako bi se moglo pristupiti popravci kvara, bilo
je neophodno dobiti odobrenje o izmjeni režima saobraćaja.

U ulici IV Viteške, na br. 30,  stranka je podnijela zahtjev za izmiještanje vodomjerne garniture i
ugradnju radijskog modula vodomjera. Po uputama Tehničke službe Vodovoda, stranka je pristupila
zemljanim  radovima, ali je prilikom iskopavanja naišla na priključak za koji nije znala, te ga tom
prilikom oštetila. Na osnovu narudžbenice, koju je uputila stranka, VIK je izvršio popravku kvara.
U ulici Munira Gavrankapetanovića, vrši se izrada veza i prebacivanje priključaka sa novopoloženogcjevovoda profila DN 100 mm. Prebačeno je 28 priključaka i urađeno pet veza. Prije spajanja veza navodovodnoj mreži, dio potrošača je upućen da izmiri dugovanja prema ViK-u za neplaćenu potrošnju vode. Prebacivanje priključaka vrši se direktno na vodomjerne garniture, čime će se izbjeći eventualni obilazni prikriveni priključci, odnosno bespravne radnje na istim. Ove radove otežava splet podzemnih instalacija. Investitor ovih radova je Općina Ilidža a izvođač zemljanih preduzeće TED  invest.  Na navedenom lokalitetu, danas se rade dvije veze. Okončanje radova je predviđeno u ponedjeljak, kada će  se  uraditi  još  dvije  veze.  KJKP  “VIK”  d.o.o.  Sarajevo  radi  montažne  radove  na  prebacivanju priključaka i izradi veza.

KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo