AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.06.2019 u 15:51

Laboratorija na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila: ANALIZE SIROVE VODE, INFLUENTA, PREČIŠĆENOG EFLUENTA I MULJA PRIKUPLJENOG SA RAZLIČITIH TAČAKA PROCESA PREČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama, svakodnevno se vrše analize sirove vode, influenta i prečišćenog efluenta i analize mulja prikupljenog sa različitih tačaka procesa prečišćavanja otpadne vode. Fizičko-hemijske analize podrazumijevaju mjerenje pH, elektroprovodljivosti, mutnoće, temperature, suhe tvari, HPK, BPK5, TOC, NO2, NO3, NH4, PO4 i drugo.

Efekti uklanjanja organske materije, odnosno efekti prečišćavanja otpadne vode, izraženi putem HPK, BPK5, suspendovane materije iznose od 96-98% za 20.06.2019.  Prečišćeni efluent parametrima zadovoljava sve zadane vrijednosti iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine Federacije BIH, broj 101-15/1-16)

Mikroskopskom analizom se konstatuje prisustvo i brojnost biološke komponente mulja, te se na osnovu iste donosi zaključak o kvalitetu, starosti i daljnjim aktivnostima vezanim za mulj. Dana 20.06. 2019. godine, u mulju su prisutne Cilliate, Vorticella, Amoebe, Nematoda, Lionotus, Acineta, Rotifere i ostali oblici su karakteristični za aktivni mulj. Spirogyra, Oscillatoria su alge prisutne u aktivnom mulju