AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.06.2019 u 10:27

Radovi na kanalizacionoj mreži za 20.06.2019.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Kovači - Širokac, Logavina, Ante Babića, Željeznička, Vilsonovo šetalište, Porodice Ribar, Aleja lipa, Džamijska. Danas su planirana pročepljenja priključnih kanala u ulicama: Mis Irbina 24, Zmaja od Bosne, Ive Andrića11. Ekipe će vršiti ručno čišćenje slivnika u ulicama Aleja lipa i Porodice Ribar a sapiranje prokopa u ulici Ilije Engela br. 14.