AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.06.2019 u 09:19

Radovi na kanalizacionoj mreži za 12.06.2019.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Bosanskih gazija, Igmanska, Olimpijska, Tvornička, Brus, Šerifa Loje, Armaganuša, Turbe, Stolačka, Halida Kajtaza, Franca Lehara. U ulici Paromlinska i Mala Berkuša vršiće se čišćenje podužne rešetke, u ulici Branilaca Sarajeva 21 crpanje podruma a u ulicama Igmanska 41 i Bačići 7 crpanje septičke jame. Ručno čišćenje šahtova vršiće se u ulicama Igmanska i Bosanskih gazija a ručno čišćenje slivnika ekipe će vršiti u ulicama Todora Švrakića – Mula Mustafe Bašeskije i Štrosmajerova 3.