AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.05.2019 u 19:44

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI U TOKU VIKENDA

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je 11. i 12.05.2019. godine vršila popravku hitnih kvarova. Popravljeni su kvarovi na priključnim cijevima profila DN 20 mm u ulicama Zahira Panjete, Marija Mikulića i Bosanskih kraljeva. U ulici Kečina izvedeni su radovi na izmjeni uličnih ventila profila DN 25 i 20 mm. Kvar na cjevovodu profila DN 40 mm popravljen je izmjenom 2 m cijevi u ulici Garaplina.