AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.04.2019 u 15:27

Obavještenje o radovima na Izvorištu "Bačevo" u nedjelju 14.04.2019. godine

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

 

Poštovani potrošači,

 

Zbog redovnog održavanja i ispitivanja trafo-stanica na Izvorištu "Bačevo" dana: 14.04.2019. (nedjelja) u periodu od 09:00 do 16:00 sati isporuka vode, u većem dijelu grada, će se vršiti  pod smanjenim pritiskom što podrazumijeva da će pojedini dijelovi grada na višim  kotama terena i na višim spratovima ostati bez vode.

 

Naselja u kojima će doći do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju su: Mojmilo, Dobrinja, Saraj Polje, Sokolović Kolonija, Lužani, Stup, Stupsko brdo, Bojnik, Dobroševići, Alipašino polje,  Čengić Vila, Otoka, Socijalno, Skenderija, Marijin Dvor, Baščaršija, Buća Potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe, Rajlovac, Riječica, Reljevo, Sokolje, Boljakov Potok, Velešići, Pofalići, Hum brdo, Koševsko brdo, Ciglane, Bare – Šip, Kobilja Glava, Hrasno, Hrasno brdo, Trg Heroja, Švrakino selo, Aneks, Grbavica, Soukbunar, Cicin Han, Bistrik, Pogledine, Paje, Komatin, Boguševac, Mahmutovac, Hošin brijeg, Hrid, Močila, Trčivode, Alifakovac, Šanac, Hotonj, Ugorsko, Dreskovača, Krše, Nova industrijska zona Vogošća, Barice, Orahov brijeg, Breka, Kromolj, Podhrastovi, Bjelave, Mejtaš, Sedrenik te ulice: Alipašina, Bolnička, Koševo i Patriotske lige. 

 

Paralelno sa ovim  radovima izvršit ćemo popravak kvara na potisnom cjevovodu prečnika 800mm za Rezervoar "Mojmilo" kao i ostalim neophodnim radovima na cjevovodima unutar Izvorišta "Bačevo".

 

Okončanje radova i potpunu normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo oko 20:00 h.

 

Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona: 033 210 707 i 033 220 435.