AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.04.2019 u 16:19

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani potrošači, Zbog redovnog održavanja i ispitivanja trafo-stanica na Izvorištu Bačevo dana: 14.04.2019. (nedjelja) u periodu od 09:00 do 16:00 sati isporuka vode, u većem dijelu grada, će se vršiti pod smanjenim pritiskom što podrazumjeva da pojedini djelovi grada na višim kotama terena i na višim spratovima ostati će bez vode. Naselja u kojima će doći do poremećaja i prekida u vodosnabdjevanju su: Mojmilo, Dobrinja, Saraj Polje, Sokolović Kolonija, Lužani, Stup, Stupsko Brdo, Bojnik, Dobroševići, Alipašino Polje, Čengić Vila,Otoka, Socijalno, Skenderija, Marijin Dvor, Baščaršija, Buća Potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe, Rajlovac, Riječica, Reljevo, Sokolje, Boljakov Potok, Velešići, Pofalići, Hum Brdo, Koševsko brdo, Ciglane, Bare – Šip, Kobilja Glava, Hrasno, Hrasno Brdo, Trg Heroja, Švrakino selo, Aneks, Grbavica, Soukbunar, Cicin Han, Bistrik, Pogledine, Paje, Komatin, Boguševac, Mahmutovac, Hošin Brijeg, Hrid, Močila, Trčivode, Alifakovac, Šanac, Hotonj, Ugorsko, Dreskovača, Krše, Nova industriska zona Vogošća, Barice, Orahov Brijeg, Breka, Kromolj, Podhrastovi, Bjelave, Mejtaš, Sedrenik te ulice: Alipašina, Bolnička, Koševo i Patriotske Lige. Paralelno sa ovim radovima izvršit ćemo popravak kvara na potisnom cjevovodu prečnika 800 mm za Rezervoar Mojmilo kao i ostalim neophodnim radovima na cjevovodima unutar Izvorišta Bačevo. Okončanje radova i potpunu normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo oko 20:00 h. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona: 033 210 707 i 033 220 435.