AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 15:18

Lista uspješnih kandidata - Referent za Reklamacije i Informacije

Lista uspješnih kandidata sa bodovima
Za radno mjesto: „Referent za reklamacije i informacije“-3  izvršioca
Konačni poredak

 

R.br.   Ime i Prezime   Pismeni    Usmeni   Pismeni+Usmeni    Uredba    Ukupno bodova
1.    Delalić Aldin    60    27,66    87,66    35,06    122,72
2.    Imamović Delić Emina    60    38,66    98,66    19,73    118,39
3.    Bećirović Amela    60    38,33    98,33    19,66    117,99
4.    Pobrić Aida    60    33,33    93,33    18,66    111,99
5.    Zahirović Melisa    60    30,33    90,33    18,06    108,39
6.    Mujić Selma    60    28,33    88,33    17,66    105,99
7.    Palavra Bakir    55    26,66    81,66    23,68    105,34
8.    Hajrić Emir    60    26,66    86,66    17,33    103,99
9.    Bezdrob Nermina    60    25,66    85,66    17,13    102,79
10.    Džehović Rusmira    60    39    99    -    99
11.    Kaljanac Azra    60    33,66    93,66    -    93,66
12.    Dautbašić Nurija    60    33,66    93,66    -    93,66
13.    Lokvančić Mirela    60    32,33    92,33    -    92,33
14.    Aganović Belmina    60    31    91    -    91
15.    Ćurevac Medina    60    31    91    -    91
16.    Halilović Sabaheta    60    27,33    87,33    -    87,33
17.    Salihić Edin    60    26,66    86,66    -    86,66
18.    Fejzić Ajla    60    25    85    -    85
19.    Zlatarac Adna    60    22,66    82,66    -    82,66
20.    Malanović Amra    60    22,66    82,66    -    82,66
21.    Veljan Nermina    60    21,66    81,66    -    81,66
22.    Muhić Admir    60    20,33    80,33    -    80,33
23.    Kušmić Elemedin    30    21,66    51,66    18,08    69,74
24.    Avdić Velida    40    28,33    68,33    -    68,33
25.    Berkovac Adnan    40    20    60    -    60