AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.03.2019 u 17:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

 

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je danas, 13.03.2019. godine vršila popravke kvarova na vodovodnoj mreži na 20 lokacija. U ulicama  Rahima Ćatovića i Trg oteškog bataljona vršene su popravke kvarova na cjevovodima profila DN 100. Kvarovi su sanirani ugradnjom reparaturnih spojnica.

Na lokacijama Stolačka, Nusreta Aganovića i Tvrdica izvođeni su radovi na popravci cjevovoda, kvarovi  su sanirani obradom spojeva. U ulici Stari drum vršena je popravka kvara na cijevi profila DN 150 mm i iznalaženje zatvarača profila DN 80 mm.

Trenutno se izvode radovi na popravci kvara na čeličnom cjevovodu profila DN 600 mm u ulici Nova.