AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.03.2021 u 09:28

Radovi na kanalizacionoj mreži za 05. 03. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Dejzina Bikića, Branilaca Šipa, Šipska, Muamera Omerbegovića i Hifzi Bjelevca. Ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Džanin sokak, Pod bedemom i Tabijska. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Doglodske barice, Karkinjski put i u Lukavici, crpanje separatora vršit će se u ulicama Francuske revolucije, Nikole Šopa i Halilovići a crpanje taložnika na Butilama.