AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.02.2021 u 14:26

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su popravili kvarove na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama: Hadžimustafe Penjave, Avde Ćuka, Hošin brijeg, Safvet-bega Bašagića. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Maria Mikulića, Čekaluša, Trg djece Dobrinje, Salke Lagumdžije, Pogledine.

U ulici Čekaluša izvršena je i izmjena zatvarača profila DN 40 mm. Izmjena uličnog ventila urađena je u ulici Jukićeva. U ulici Renovačka izvođeni su radovi na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod, prebačena su tri priključka. Jedna ekipa je vršila radove na sanaciji iskopa na više lokacija.

U toku su radovi u ulici Hladivode sokak, a u ulici Atife Karalić, vrši se popravka kvara na glavnoj cijevi DN 100 mm, te rekonstrukcija priključka.