AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.03.2019 u 17:34

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

 

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas, 08.03.2019. godine je vršila popravke kvarova na 11 lokacija. Na lokalitetu Hrasnička cesta vršeni su radovi na iznalaženju i osposobljavanju zatvarača profila DN 150 mm. 

U ulici Igmanska, na području općine Vogošća, vršena je popravka kvara na cjevovodu profila DN 100 mm. Kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice.

Pored opravki kvarova ekipe su izvodile radove na prebacivanju priključaka u ulicama Donji Hotonj i Hadži-Sulejmanova. Na lokalitetu Jekovac, vršeni su pripremni radovi za ugradnju mjerača protoka dok je u ulici Kemala Kapetanovića izvršeno vezivanje cjevovoda.