AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2020 u 14:58

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je osim radova na popravljanju kvarova i radova u okviru NRW projekta, izvodila i radove na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod, izradu novih priključaka na vodovodnu mrežu, tlačnu probu.

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi danas je vršena u ulici Mihrivode, u ulici Baruthana izvedena je popravka kvara na glavnoj i priključnoj cijevi a kvarovi  na priključcima popravljeni su u ulicama: Lipe,  Močila-Terezija, Stara cesta.  

U ulici Nahorevska vršeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. Novi priključak urađen je i u ulici Mehmed paše Sokolovića, te izvršena demontaža blindovanog cjevovoda. U ulici Dejzina Bikića prespojen je priključak. U ulici Gorica prebačen je jedan priključak a u ulici Hamida Beširevića četiri priključaka na novopoloženi cjevovod. Pored navedenih aktivnosti, u ulici Dr. Mustafe Pintola izvršena je tlačna proba.

U toku su radovi na popravci kvara u ulicama: Višnjik, Orahov brijeg, Mihrivode na još jednoj lokaciji a u ulici Numan paše Ćuprilića izvode se radovi na izradi veze DN 150/100 mm.