AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2020 u 14:10

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, u ulicama Aleja Bosne Srebrene kod br.16 i Hadžišabanovića br.29  vršila radove na obradi spoja i zolne u revizionom oknu. U ulici Grbavička do br.40 vršeni su radovi na nivelisanju poklopaca na šahtovima.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Omladinska, Jošanička, Bosanskih gazija, Čobanija, Trg oteškog bataljona, Safvet bega Bašagića i Gradačačka.