AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.11.2020 u 14:58

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je po najavljenom planu dnevnih aktivnosti, pored popravljanja kvarova na vodovodnoj mreži i radova u okviru NRW projekta, vršila radove na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode, uvezivanje novopoloženog cjevovoda, izradu novog priključka na vodovodnu mrežu.

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 300 mm izvedena je u ulici Zmaja od Bosne, u ulici Džemala Bijedića popravljen je kvar na cijevi DN 350 mm, u Viteškoj kvar na cijevi DN 80 mm a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Brusulje, Muhameda efendije Pandže, Orahovačka.

Na lokalitetu Igmana, izvođeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu za Hotel Feri, u ulici Gorica urađena je veza DN 100/50 mm a na uglu ulica Čekaluša i Čekaluša čikma popravljen je zatvarač DN 200 mm. Radovi na uvezivanju novopoloženog uslovljenog cjevovoda DN 100 vršeni su u ulici Butmirska. U ulici Humska prebačena su dva priključka na novopoložene cjevovode.  

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Derviša Numića, Halid bega Hrasnice, Ragiba Džinde, Skendera Kulenovića, Humska.