AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.02.2019 u 17:01

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 20.02.2019. godine

Poštovani potrošači, Sutra, 20.02.2019. godine u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Osik, Balibegovica, Izeta Delića, Donji Hotonj, Branilaca Hotonja, Zije Dizdarevića, Jukićeva, Put života, Paromlinska, Neretvanska, Džemala Bijedića, Omera Hajama, Olimpijska, Mekote, Samira Ćatovića Kobre, Velika Aleja. Također, sutra su planirani radovi na ugradnji mjerača protoka na glavnoj odlaznoj vodovodnoj cijevi profila DN 300mm iz rezervoara „Buća Potok I“. U okviru ovih radova dolazit će do povremenih prekida u vodosnabdijevanju od 09:00h u slijedećim ulicama: dio Adema Buće, Safeta Isovića i Trebinjska. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.