AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.02.2019 u 16:22

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Butile: ZAMJENA ELEKTROLITA I POLARIZACIJA U SONDAMA BIOAERACIONOG BAZENA NA PPOV BUTILA

 

 

 

U sklopu redovnog i preventivnog održavanja vrši se zamjena elektrolita u sondama, koje mjere koncentraciju kiseonika u mg/L i temperaturu aktivnog mulja u bioaeracionom bazenu na postrojenju.

 

Kiseonik se dozira u bioaeracioni bazen sa šest zračnih kompresora, koji puhaljkama ubrizgavaju potrebnu količinu/koncentraciju kiseonika u aktivni mulj. Mikroorganizmi aktivnog mulja uz prisustvo kiseonika vrše biološku degradaciju kompleksnih organskih jedinjenja i na taj način prečišćavaju otpadnu vodu.

 

Kako bi se proces bioaeracije održao u optimalnom režimu elektrolite je potrebno mijenjati svakih šest mjeseci.
 

Zamjenom elektrolita u sondama i njihovom polarizacijom sve sonde su puštene u rad čime se povećala tačnost mjerenja koncentracije kisika i temperature u bioaeracionom bazenu.