AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.07.2020 u 14:52

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Bojnička br.60,  danas su završeni radovi na izradi kanalizacionog priključka, kao i zatrpavanje i saniranje iskopa.

U ulici Brezanska urađena je montaža jednog priključka. Radovi su vršeni keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini četiri metra.

Popravka zida revizionog okna izvršena je u ulici Mustafe Behmena br.84.

Pored ovih radova vršeno je dosipanje i obilazak prokopa u gradu.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, na više lokacija u gradu, vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala i slivnika.