AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.06.2020 u 08:42

Radovi na kanalizacionoj mreži za 30.06.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama: Marka Marulića, Kolodvorska, Jošanička, Đulagina čikma. Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulicama Viteška i Dejzina Bikića, sapiranje prokopa u ulicama Ruđera Boškovića, Pavla Lukača, Ljubljanska a čišćenje šahtova vršit će se na Bjelašnici. Crpanje septičkih jama vršit će se u Gornjim Velešićima, Halilovićima, Javorov do i na Vidikovcu a crpanje taložnika na Igmanu i Babin do.