AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.05.2020 u 09:13

Radovi na kanalizacionoj mreži za 26.05.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Salke Lagumdžije, Teheranski trg, Muhameda efendije Pandže, Sarajevskih gazija. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na Marijin dvoru i Ilidži, ručno čišćenje šahta na Alifakovcu a sapiranje prokopa u ulici Grada Bakua. Crpanje septičkih jama vršit će se u Reljevu, Bačićima i ulici Mihaljevska.