AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.05.2020 u 09:15

Radovi na kanalizacionoj mreži za 21.05.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Majdanska, Trg međunarodnog prijateljstva, Fra Matije Divkovića, Oteška, Grbavička, Mošćanica.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Humska, Mehmed paše Sokolovića, Nikole Šopa, Adema Buće, Igmanska, ručno čišćenje slivnika u ulicama Buka- Kaptol a šahtova u ulici Mošćanica i Trg zlatnih ljiljana. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Braće Baljić.