AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.02.2019 u 12:01

Pogon „Kanalizacija“: IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ROSULJE


U naselju Rosulje, u ulici 24. Juni, Pogon “Kanalizacija” vrši izgradnju separatne kanalizacione mreže. Predviđena dužina trase je oko 34 metra.

Radovi su počeli, 06.02.2019.godine, a radi se o priključku, fekalnog i atmosferskog sistema za stambeni objekat kolektivnog stanovanja. Položeno je 17 metara cijevi profila 300 mm kišne kanalizacije i 17 metara cijevi profila 200 mm fekalne kanalizacije. Za ovaj priključak koriste se cijevi od centrifugalnog poliestera.  

Uslovi na terenu su izuzetno zahtjevni i usporeni zbog velikog broja psotojećih instalacija. Rad mehanizacije je vrlo otežan  tako da se u velikoj mjeri vrši ručni iskop. Prosječna dubina na kojoj se izvode radovi je oko 2,30 metara.

Ovim projektom je obrađeno prikupljanje i evakuacija oborinskih i fekalnih otpadnih voda sa tretiranog područja u javnu gradsku kanalizacionu mrežu.

Investitor ovih radova je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, a izvođač radova je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo .