AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.02.2019 u 14:32

Služba za projektovanje i nadzor: IZMJEŠTANJE KANALIZACIONE MREŽE KOD DOMA ZDRAVLJA “NOVI GRAD”

 

 

 

U sklopu aktivnosti na izmještanju fekalnog kanala profila DN 250 kod Doma zdravlja “Novi Grad” prvobitno je izvršeno utiskivanje “zaštitne kolone” profila DN 500 dužine oko 20 metara u trup saobraćajnice Bulevar Meše Selimovića, čime su se stekli uslovi za dalji tok radova.

Nakon toga, izvršeno je provlačenje cijevi DN 300 kroz “zaštitnu kolonu” profila DN 500, a iza toga su formirana dva šahta, od kojih se na jedan vrši priključenje Doma zdravlja “Novi Grad” na fekalnu kanalizacionu mrežu.

 

Pored ovih radova, potrebno je da se spoji fekalni kanal profila DN 250 sa pomenutim priključnim fekalnim šahtom od objekta Doma zdravlja “Novi Grad”. Izvršit će se i polaganje kišnog kanala profila DN 300 dužine oko 50 metara, koji će se spojiti sa kišnim kanalom AB 400 u ulici Bulevar Meše Selimovića.

 

Radove izvodi “Unigradnja” d.d. Sarajevo. Nadzor nad ovim radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dok je nadzor ispred krajnjeg korisnika KJKP “ViK” d.o.o. Sarajevo.