AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.02.2020 u 09:14

Radovi na kanalizacionoj mreži za 25.02.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Džemala Bijedića, Armaganuša, Blagovac, Izeta Delića, Muamera Omerbegovića, Čemaluša, Barska, Ploča, Hajrudina Šabanije. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulicama Posavska,Varaždinska, Petrakijina a šahtova na Bačevu. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Dobroševička, Paljevska i Vidikovac.