AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.01.2020 u 09:16

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15.01.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Pijačna i 13.Juni. Ispitivanje kanala vršit će se u Doglodima a crpanje septičke jame u ulici Safeta Zajke. Uobičajene radne aktivnosti su smanjene zbog niske temperature i zaleđenosti, te se u rad uzimaju samo hitne intervencije.