AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.10.2019 u 16:05

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽA PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata, danas je završila radove na lokalitetu Starog grada u ulici Bećarevo ćoše br 8., na izradi kanalizacionog priključka, koji se izvodio keramičkim cijevima profila 150 mm, dužine oko tri metra.

Nastavljeni su radovi na lokaciji Stupska petlja, na montaži spoja fekalnog kanala. Danas je postavljeno tri metra poliesterske cijevi profila 300 mm. Radovi se nastavljaju i sutra.

U ulici Dolina nastavljeni su radovi na rekonstrukciji separatnog kanala i montaži priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Sulejmana Filipovića, Trg Grada Prata, Zavidovička, Patriotske lige, Džemala Bijedića, Remzije Veje, Feriza Merzuka.

Crpanje septičkih jama vršeno je u Pazariću, Butilama i Briješčansko polje a sapiranje prokopa ulici Put Famosa.