AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.10.2019 u 15:34

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 11.10.2019.godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, izvodit će se radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Nikole Kolumbića Šake, Safvet-bega Bašagića, Muje Šejte, Tina Ujevića, Mejtaš, Dalmatinska, Nahorevska, Betanija, Jukićeva, Hasana Bibera, Isaka Samokovlije, Muhameda ef. Pandže, Velešići, Ramiza Salčina, Andreja Andrejevića, Štrosmajerova, Ferhadija, Malta, Alipašina, Zaima Imamovića, Paje Malta, Berkuša mala i Pod Hridom.