AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.10.2019 u 10:49

Pogon „Kanalizacija“: radovi u ulici Dolina tokom vikenda MONTAŽA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

U sklopu rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Dolina, gdje firma „Mibral“ izvodi radove na separatnoj kanalizacionoj mreži, što podrazumijeva fekalni i kišni odvod, radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata angažovani su na montaži kanalizacionih priključaka. Aktivnosti se, svakodnevno, odvijaju planiranom dinamikom.

Tokom vikenda, radnici Pogona „Kanalizacija“ vršili su poslove na montaži separatnih priključaka. Završena je montaža tri fekalna priključka.  

Od 24.09.2019.godine, od kada su počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Dolina, u dijelu kanalizacionog sistema, do danas je urađeno ukupno 11 priključaka, od čega šest fekalnih i pet atmosferskih.