AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.09.2019 u 15:54

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: POPRAVKE I ČIŠĆENJE ULIČNIH KANALA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je, po planu dnevnih aktivnosti, nastavila radove u ulici Smaje Šikala br.8.

Naime, radovi na popravci uličnog kanala na ovom lokalitetu, koji su počeli da se vrše u utorak, uspješno su danas privedeni kraju. Na dva mjesta su bila začepljenja kanala, koja su otklonjena.

U ulici Koševo, nakon niza aktivnosti, danas se vršila obrada revizionih okana.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu.

U ulici Patriotske lige, pristupilo se radovima na čišćenju kanala i snimanju istog specijalnim vozilom sa kamerom. Radovi će biti nastavljeni u ponedeljak.

 

Nakon prijave kvara na priključnom kanalu uz objekat kolektivnog stanovanja u ulici Alipašina br.11,  a čije održavanje nije u nadležnosti KJKP“VIK“-a, po narudžbenici „Sarajevostana“ – upravitelja objekta, pristupilo se radovima na pročepljenju kanala. Na licu mjesta zatečena je jama puna fekalija, koje su iscrpane a trenutno se radi na pročepljenju kanala.