AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.09.2019 u 11:41

Water Loss Week 2019: OBUCI PRISUSTVUJE 12 UPOSLENIKA VIK-a

• Uz teorijski dio obuke, obaviće se i praktični trening • Program obuke je veoma interesantan s aspekta problematike detekcije i curenja vode, istraživanja kvarova na vodovodnoj mreži, vršenju mjerenja i obračuna bilansa, vezano za količine zahvaćene i distribuirane vode

Water Loss Week 2019 održava se u Sarajevu od 09. do 13. septembra 2019. godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu  Novo Sarajevo, uz teorijski dio i Water Loss trening centar kompanije Water loss  d.o.o., praktični dio.

Water Loss Week 2019 ima za cilj, da uz interaktivni pristup sa polaznicima, prikaže najbolje, najjednostavnije i najprihvatljivije metode smanjenja neprihodovane vode u vodovodima Zapadnog Balkana. Posebna pažnja je posvećena praktičnoj obuci, te se organizuje i obuka za korištenje različite vrste opreme za mjerenje i detekciju curenja, gdje svaki polaznik uz pomoć instruktora, ima priliku da izmjeri vrijednost i detektuje curenje na različitim tipovima cijevi, koje su od različitog materijala, regulaciji pritiska, koristeći različite metodologije detekcije i smanjenja gubitaka vode.  

Iz KJKP “VIK” d.o.o. Sarajevo, 12 uposlenika prisustvuje seminaru Water Loss Week 2019. Program obuke je za KJKP “VIK” veoma interesantan s aspekta problematike detekcije i curenja vode, istraživanja kvarova na vodovodnoj mreži, vršenju mjerenja i obračuna bilansa, vezano za količine zahvaćene i distribuirane vode.