Lokacije naplate

Lokacije naplate usluga KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo

Plaćanje usluga potrošnje i odvodnje vode omogućeno je na sljedećim lokacijama:

Blagajne KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo

1.BLAGAJNA

Jaroslava Černija 8

07:30h-18:00 (radni dani)

08:00h-14:00 (subota)


2.BLAGAJNA

Azize Šaćirbegović 18

07:30h-18:00 (radni dani)

08:00h-14:00 (subota)


3.BLAGAJNA

Centar za komunalne usluge

Envera Šehovića 14

07:30h-16:00 (radni dani)

07:30h-14:00 (subota)

Naplatni punktovi 'Sarajevostan' d.o.o. Sarajevo (provizija 0.50 KM)

Stari grad i Centar

Dolina 8

07:30h-19:00 (radni dani)

07:30h-13:00 (subota)


Novo Sarajevo

Envera Šehovića 9

07:30h-15:30 (radni dani)


Novi Grad

Ive Andrića 1

(Alipašino polje)

07:30h-15:30 (radni dani)


Novi Grad

Salke Lagumdžije 13

(Dobrinja)

07:30h-15:30 (radni dani)


Novi Grad

Gradačačka 26

(Čengić Vila 2)

07:30h-15:30 (radni dani)


Ostala mjesta plaćanja

Šalteri 'BH pošte'


Šalteri komercijalnih banaka

Poslovnice 'Vakufska Banka' d.d., broj računa: 1601040000035670

Poslovnice 'UniCredit Bank' d.d., broj računa: 3389002208274753

Poslovnice 'Raiffeisen Bank' d.d., broj računa: 1610000063850067

Poslovnice 'Intesa Sanpaolo Banka' d.d., broj računa: 1549212006139057

Poslovnice 'Sparkasse Bank' d.d., broj računa: 1994990000197993