POSLOVNIK KVALITETAPOSLOVNIK KVALITETA


Poslovnik kvaliteta je temeljni dokument sistema kvaliteta koji opisuje sve procese i aktivnosti koji se odvijaju u Preduzeću, a sve u cilju kvalitetnog i urednog sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Kompletan sistem kvaliteta je u saglasnosti sa standardom EN ISO 9001:2008. Opisani aspekti upravljanja, osiguranja i kontrole kvaliteta su u saglasnosti i sa internim propisima Preduzeća, državnim BAS standardima, međunarodnim standardima, i sa drugim propisima i standardima proizašlim iz društvenih zahtjeva ili po zahtijevima naših korisnika, a koji se mogu primijeniti u procesima u Preduzeću.

Sistem kvaliteta opisan u Poslovniku kvaliteta, a koji se odnosi na načela osiguranja i poboljšanja kvaliteta proizvoda, rada i usluga, u cijelosti je podržan od strane Nadzornog odbora i rukovodstva Preduzeća.

POSLOVNIK KVALITETA u cijelosti možete pogledati OVDJE