Lokacija

Odjeljenje za zdravstvenu
zaštitu - Ambulanta
ul. Prote Bakovića br. 2; Sarajevo
tel. +387 33 23 73 24
Specijalistička ordinacija interne
medicine


prim.dr. Mehmed Bašagić
prof.dr. Ismet Bratović - konsultant

Fahira Terzić, med.tehničar


Specijalistička ordinacija porodične
medicine


dr. Selma Hadžibajrić-Lipa

Buljubašić Nazifa, med.tehničar

ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU    -    Ambulanta "Baščaršija"


STRANICA JE U IZRADI...

Aktuelne informacije u Našoj ambulanti