Lokacija

Odjeljenje upravljanja
kvalitetom
ul. Jaroslava Černija br.8, Sarajevo

tel. +387 33 23 76 55 lok. 281
Menadžer kvaliteta
Husein Krajina, dipl.ing.maš.CERTIFIKAT 9000:2008

ODJELJENJE UPRAVLJANJA KVALITETOM

ORGANIZACIJA
POLITIKA KVALITETA
PLANOVI PROJEKTA
ODBOR ZA KVALITET
MJERLJIVI CILJEVI
KOREKTIVNO - PREVENTIVNE
MJERE
STANDARDI
OBRAZOVNE TEME
IZVJEŠTAJI
UPUTSTVA
ISO DOKUMENTACIJA

Sistem kvaliteta