Kantonalno javno komunalno preduzeće 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo, osnovala je Skupština kantona Sarajevo u cilju organizovanog obavljanja djelatnosti snabdijevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.
Preduzeće je 100% vlasništvo Kantona Sarajevo.
 
Djelatnost preduzeća je:
  • Proizvodnja i distribucija vode
  • Prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
 
U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Preduzeće obavlja i sljedeće:
  • sanitarno-tehničke poslove i kontrolu kvaliteta vode,
  • rekonstrukciju i održavanje vodovodne mreže i priključaka, vodovodnih objekata, elektromašinskih postrojenja, vodomjera, postrojenja za dezinfekciju vode,
  • održavanje mjerne i regulacione tehnike vodovodnog sistema,
  • rekonstrukciju i održavanje kanalizacione mreže i priključaka, kanalizacionih objekata,
  • vođenje tehničke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije.