OPREMLJENOST LABORATORIJE

Instalisana oprema omogućuje ispitivanje, kalibraciju i verifikaciju vodomjera pomoču dvije metode koje su validne i verifikovane međunarodnim standardima iz ove oblasti (Mjeriteljske instrukcije i direktive- MID:2005 i Regulativama međunarodne organizacije mjeriteljskih laboratorija- OIML R 49-1,2,3:2004), gdje se kao referentni etaloni primjenjuju masa (gravimetrijska metoda) i zapremina (volumetrijska metoda).

Sam postupak ispitivanja i kalibracije najvećim dijelom se provodi automatski, gdje instalisani softverski paket vrši propisana mjerenja, proračun odstupanja pokazivanja vodomjera u odnosu na referentni etalon u područjima provjere vodomjera i davanje ocjene o prihvatljivosti dobijenih rezultata u odnosu na dozvoljena odstupanja, čime je uticaj ljudskog faktora na pouzdanost dobijenih rezultata sveden na najmanji propisani nivo.

Da bi se osigurala maksimalna tačnost i pouzdanost svih dobijenih rezultata ispitivanja i kalibracije vodomjera, u Laboratoriji se primjenu etaloni (radnih, referentnih i sekundardnih) koji su kalibrisani u akreditovanim laboratorijama i koji imaju osiguranu mjernu sljedivost do međunarodnog nivoa. Svi etaloni se periodično rekalibrišu u propisanim vremenskim intervalima i provjeravaju upotrebom internih metoda u skladu sa međunarodnim standardima i propisima iz ove oblasti.

Kao dodatna metoda u osiguranju tačnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata ispitivanja i kalibracije vodomjera, najmanje jednom godišnje vrši se i poređenje rezultata putem međunarodnih interkomparacija u akreditovanim laboratorijama istog ili većeg tehničko-tehnološkog nivoa i kvaliteta.
Svi dosadašnji rezultati, dobijeni interkomparacijama sa laboratorijama za ispitivanje i kalibraciju vodomjera u Beču (Austrija), Aradu (Rumunija), Izmiru (Turska) i Novom Mestu (Slovenija) , kao i rezultati dobijeni u sklopu sudjelovanja u međunarodnoj interkomparaciji u organizaciji EURAMET-a (Evropska organizacija akreditovanih mjeriteljskih laboratorija) gdje je pored naše laboratorije učestvovalo još 11 laboratorija iz isto toliko evropskih zemalja (Češka, Švicarska, Norveška, Francuska, Slovačka, Latvija, Litvanija, Makedonija, Grčka, Mađarska i Austrija), potvrdili su kako tačnost i pouzdanost dobijenih rezultata, tako i visok nivo i kvalitet cjelokupnog rada naše Laboratorije.