LOKACIJE NAPLATE NAŠIH USLUGA - KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo

Plaćanje usluga potrošnje i odvodnje vode omogućeno je na sljedećim lokacijama:
 
BEZ PLAĆANJA PROVIZIJE
 
Blagajne KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o Sarajevo
     
1. Blagajna:  
  - ul. Jaroslava Černija 8 0730 - 1800 (radni dani)
    0800 - 1400 (subota)
2. Blagajna:   
  - ul. Azize Šaćirbegović 18 0730 - 1800 (radni dani)
    0800 - 1400 (subota)
3. Blagajna (Centar za komunalne usluge):
  - ul. Envera Šehovića 14 0730 - 1600 (radni dani)
    0730 - 1400 (subota)
UZ PLAĆANJE PROVIZIJE
     
Naplatni punktovi 'Sarajevostan' d.o.o Sarajevo (provizija 0,50 KM)
     
1. Centar i Stari Grad:  
  - ul. Dolina 8 0730 - 1900 (radni dani)
    0730 - 1300 (subota)
2. Novo Sarajevo:  
  - ul. Envera Šehovića 9 0730 - 1530 (radni dani)
     
3. Novi Grad:  
  - ul. Ive Andrića 1 (Alipašino polje) 0730 - 1530 (radni dani)
  - ul. Salke Lagumdžije 13 (Dobrinja) 0730 - 1530 (radni dani)
  - ul. Gradačačka 26 (Čengić Vila II) 0730 - 1530 (radni dani)
     
Ostala mjesta plaćanja:
     
1. Šalteri BH pošte  
     
2. Šalteri komercijalnih banaka: Broj računa:
  - Poslovnice 'Vakufska Banka' d.d. 1601040000035670
  - Poslovnice 'UniCredit Bank' d.d. 3389002208274753
  - Poslovnice 'Raiffeisen Bank' d.d. 1610000063850067
  - Poslovnice 'Intesa Sanpaolo Banka' d.d. 1549212006139057
  - Poslovnice 'Sparkasse Bank' d.d. 1994990000197993