Menadžment preduzeća
 
   

Direktor
KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo
Azra Muzur, dipl.inž.građ.
 
 
     v.d. Izvršni direktor
za vodovodni sistem
Salhudin Bakal, dipl.inž.maš.v.d. Izvršni direktor
za kanalizacioni sistem
Nihad Žilić, dipl.inž.građ.


v.d. Izvršni direktor
za tehničke poslove i razvoj

Kemal Halvadžija, dipl.inž.građ.


v.d. Izvršni direktor
za ekonomske i pravne poslove
Almir Pamuk, dipl.oec.